Relaks

Konflikt płci. Kobiece a męskie strategie doboru stałego partnera.

Konflikt płci. Kobiece a męskie strategie doboru stałego partnera.
Na podstawie książki „Psychologia ewolucyjna” David M. Buss.

Psychologia ewolucyjna ma bardzo wiele do powiedzenia na temat życia seksualnego człowieka. Jest ono niezwykle ważne z biologicznego punktu widzenia, ponieważ umożliwia reprodukcję, spłodzenie potomstwa a tym samym przekazanie genów.


Creative Commons License photo credit: Meliza de Castro
Foto: Autor: Meliza de Castro
Sukces reprodukcyjny danego osobnika od wieków zależał w znacznej mierze od wyboru partnera. Jeśli był on zdrowy, silny, pracowity, odpowiedzialny, potrafił zatroszczyć się o rodzinę, potomstwo miało większe szanse na przeżycie. Ludzie którzy podejmowali trafne decyzje jeśli chodzi o dobór partnera stali się naszymi przodkami. Po nich właśnie wg psychologii ewolucyjnej odziedziczyliśmy zespół preferencji którymi do dziś mniej lub bardziej świadomie kierujemy się w doborze stałego partnera.


Creative Commons License photo credit: Meliza de Castro
Foto: Autor: Meliza de Castro
Kobiety – są płcią która inwestuje o wiele więcej w proces powoływania do życia potomstwa. To w ich ciele przez 9 miesięcy rozwija się dziecko, które następnie pozostaje pod ich opieką. Brak rozwagi przy doborze partnera może kosztować bardzo wiele: samotne wychowywanie potomstwa i utrudnienie ponownego znalezienia odpowiedniego partnera. Na co więc kobiety nauczyły się zwracać uwagę:
– zasoby materialne – kobiety chętniej wybierają mężczyzn którzy potrafią zapewnić im oraz przyszłemu potomstwu zasoby materialne, może jest to podejście po części materialistyczne, jednak z punktu widzenia ewolucji bardzo rozważne! Przecież chodzi o przyszłość potomstwa
-wysoka pozycja społeczna- jest uniwersalnym znakiem zasobności mężczyzny, szacunek otoczenia,
– wiek partnera – idealny partner dla większości kobiet powinien być nieco starszy, głównie dlatego, że dysponuje wtedy większymi niż kobieta zasobami oraz jest bardziej zdolny do opieki nad nią i potomstwem.
-ambicja i pracowitość – są to cechy które w przyszłości mogą zaowocować sukcesem w zdobywaniu zasobów.
– miłość – jest gwarancją oddania i zaangażowania których kobiety potrzebują ze strony mężczyzn
-stałość w uczuciach, odpowiedzialność, to także bardzo ważne z punktu widzenia kobiet cechy. Mężczyzna sprawiający wrażenie dojrzałego daje większe poczucie bezpieczeństwa, przewidywalność swoich zachowań. A stałość w uczuciach wiąże się z wiernością.
– siła fizyczna – jako wartość obronna, pociągający są mężczyźni wysocy, atletycznie zbudowani, jest to także oznaka zdrowia.
– dobre zdrowie – jako jakość dziedziczna, podwyższa szanse na zdrowe i silne potomstwo, dodatkowo umożliwia dbanie o rodzinę i partnerkę. Podwyższa szansę długowieczności. Partner chory może być obciążeniem, przenieść choroby na potomstwo oraz zarazić partnera.

Creative Commons License photo credit: creo que soy yo
Foto: Autor: creo que soy yo
Posiadanie wyżej wymienionych pozytywnych cech to ważne aspekty na które zwracają uwagę kobiety. Posiadający je mężczyzna może wybierać partnerkę z większej grupy kobiet.

A na co zwracają uwagę mężczyźni przy doborze partnerki? Tutaj nie trudno się domyślić J. Wygląd i zdrowie kobiety odgrywają kluczową rolę. Preferencje te są wynikiem faktu iż w przeszłości mężczyźni aby odnieść sukces reprodukcyjny musieli wybierać kobiety zdolne rodzić dzieci.
– młody wiek- wybór nieco młodszej partnerki powodowany jest wg psychologii ewolucyjnej faktem iż kobieta młodsza ma lepsze predyspozycje do reprodukcji i rodzenia potomstwa.
– uroda – wygląd zewnętrzny i zachowanie świadczące o zdrowiu partnerki. Szczególne znaczenie ma stosunek obwodu talii do obwodu bioder, jako dobrej predyspozycji do rodzenia dzieci.
-wierność seksualna partnerki –jako dowód na to, iż wychowywane przez mężczyznę potomstwo jest jego własnym, wychowywanie cudzych dzieci to z punktu widzenia ewolucji dla mężczyzny strata zasobów i energii.

Creative Commons License photo credit: creo que soy yo
Foto: Autor: creo que soy yo
Tak mężczyźni jak i kobiety spełniający wysokie wymagania płci przeciwnej, mogą liczyć na większe szansę znalezienia odpowiedniego partnera. Mogą wybierać spośród większej ilości potencjalnych kandydatów których zainteresowanie są w stanie wzbudzić.

To właśnie leży u podstawy tzw. konfliktu płci. Nie jest to wbrew pozorom prosty konflikt całej, jednolitej grupy mężczyzn w stosunku do jednolitej grupy kobiet. Konflikt płci jest najostrzejszy w obrębie 1 płci. To głównie rywalizacja między osobnikami tej samej płci o dostęp do osobników płci przeciwnej.

Teoria doboru płciowego stwierdza, że oczekiwania osobników 1 płci wpływają na płaszczyznę rywalizacji osobników 2 płci.
– w przypadku kobiet jest to uroda – kobiety rywalizują miedzy sobą która wygląda lepiej, jest szczuplejsza, zgrabniejsza, ma większe powodzenie u mężczyzn. Dążenia kobiet do bycia atrakcyjną poskutkowały w dzisiejszych czasach tak wysokim rozwinięciem przemysłu kosmetycznego.
– mężczyźni rywalizują o to kto z nich zgromadzi więcej zasobów, które z kolei będą przyciągać kobiety. Skutkiem pogoni mężczyzn za zasobami jest min. statystycznie krótsza długość ich życia.

Creative Commons License photo credit: Cane Rosso
Foto: Autor: Cane Rosso
Istnieje również zjawisko zwane strategicznym niedopasowaniem. *
Realizowanie własnej strategii przy jednoczesnym blokowaniu strategii 2 osoby i nie zaspokajaniu jej pragnień. Przejawia się to np. w życiu seksualnym kobiet i mężczyzn. Mężczyźni dążą do jak najszybszego kontaktu seksualnego, przy jednoczesnym jak najmniejszym nakładzie kosztów. Natomiast kobieta przed podjęciem ryzyka kontaktów seksualnych chce sprawdzić zaangażowanie uczuciowe partnera. Tym samym odkłada decyzje o współżyciu poddając mężczyznę swoistej próbie czasu, sprawdzając na czym tak naprawdę mu zależy. Kazda ze stron blokuje strategie drugiej. Takie same konflikty mogą mieć miejsce nie tylko na płaszczyźnie seksualnej, przejawia się to również w okłamywaniu partnera, przemocy fizycznej i słownej, niewierności – która jest sprzeczna z oczekiwaniami partnera.

Najczęstszymi konfliktami miedzy płciami są jednak konflikty na tle seksualnym.
– badania wykazują iż mężczyźni bardzo często błędnie interpretują zachowania kobiet jako mające podteksty seksualne. Zdarza im się w ten sposób oceniać np. uśmiech.
– nadinterpretacja gestów i zachowania prowadzić może do bardzo poważnych konsekwencji np. molestowania seksualnego w miejscu pracy. O wiele częściej ich ofiarami padają właśnie kobiety. Co ciekawe wg przeprowadzonych badań oburzenie kobiet wywołane różnymi formami molestowania jest tym większe im niższą pozycje społeczną ma molestujący np. jeśli jest nim pracownik budowlany.
– mężczyznom ponadto zdarza się udawać zaangażowanie w związek, którego oczekują kobiety, tylko po to aby zyskać przelotny kontakt seksualny
-przemoc seksualna – przypadek skrajny, siłowe uzyskiwanie przez mężczyznę dostępu seksualnego do kobiety wbrew jej woli, przy jednoczesnym zminimalizowaniu potrzebnych do tego kosztów. Według badań Bussa jest to jeden z najwyżej ocenianych przez kobiety nagannych męskich postępków.

Creative Commons License photo credit: masashi_furuka
Foto: Autor: masashi_furuka
Konflikty na tle zazdrości:
Dla mężczyzn zazdrość to wykształcona w toku ewolucji ochrona przed zdradą ze strony partnerki i wychowywanie dzieci innego mężczyzny.
Dla kobiet z punktu widzenia ewolucji zdrada mężczyzny wiąże się z opuszczeniem uczuciowym oraz kierowaniu zasobów i wysiłków ku innej kobiecie, a nie ku np. ku potomstwu.
Być może dlatego w przeprowadzonych przez autora badaniach w których uczestniczyli przedstawiciele różnych społeczności kobiety jako najbardziej dotkliwą formę zdrady wskazywały zdradę emocjonalną, natomiast mężczyźni zdradę fizyczną.

Z zazdrością ściśle łączy się problem zatrzymania partnera przy sobie. Może on przybierać różne formy od łagodnych aż do przemocy, głównie w wydaniu męskim. W przeprowadzonych badaniach autor określił najczęstsze strategie podejmowane przez mężczyzn w celu zatrzymania partnerki przy sobie i zapobiegnięciu niewierności z jej strony. Zaliczamy do nich:
– czujność – np. przejawiająca się częstymi telefonami w celu sprawdzenia gdzie partnerka przebywa i czy jest tam, gdzie miaa być.
-ukrywanie partnerki – nie zabieranie kobiety na spotkania, gdzie maja być inni mężczyźni
-monopolizowanie czasu partnerki – naleganie by była z nim cały czas
-wzbudzanie zazdrości – rozmowa z innymi kobietami na przyjęciu
-manipulacja uczuciami – szantaż emocjonalny, jeśli odejdziesz coś sobie zrobię, wywoływanie poczucia winy
-deprecjonowanie rywali- wyśmiewanie się z innych mężczyzn, szydzenie z siły fizycznej innych mężczyzn
-demonstrowanie zasobności – wydawanie na kobietę dużych sum pieniędzy, prezenty
-miłosc i troska – to akurat pozytywny przejaw ;)
-podporządkowanie się i samoponiżanie – zmienię się dla ciebie
-widoczne oznaki posiadania – demonstrowanie przy innych związku z partnerką np. poprzez objecie ramieniem, przyciągniecie do siebie gdy w pobliżu pojawia się inny meżczyzna
-groźby w stosunku do rywali- groźne patrzenie na innego mężczyznę przyglądającego się kobiecie
-przemoc w stosunku do rywali – pobicie mężczyzny rozmawiającego z kobietą, namowa do tego kolegów
-przemoc w stosunku do partnera- wrzeszczał na nią ilekroć zainteresowała się innym mężczyzną, bił ja gdy przyłapał na flircie z innym mężczyzną

Creative Commons License photo credit: YanivG
Foto: Autor: YanivG
Niektóre z tych strategii mogą być stosowane również przez kobiety pragnące zatrzymać przy sobie mężczyznę. Dodać można jednak iż kobiety w tym celu dbają bardziej o swój wygląd zewnętrzny, atrakcyjność, modne ubranie i figurę. Częściej tez niż mężczyźni kobiety potrafią wzbudzać zazdrość u swoich partnerów. Kobiety przyznają iż robią to by sprawdzić czy są pożądane przez partnera i w jakim stopniu partnerowi na nich zależy oraz wzmóc jego zaangażowanie i troskę.

Jeśli mężczyzna (lub kobieta) czują się zagrożeni odejściem partnera może dojść do skrajnego przypadku przemocy słownej lub fizycznej wobec partnera. Najczęściej ofiara jej padają w związkach kobiety. Wg autora przemoc wybucha wtedy, gdy mężczyźnie brakuje zasobów aby zatrzymać przy sobie partnerkę. Potwierdziły te hipotezę badania przeprowadzone w NY w latach 1990-1994 – najwięcej zabójstw kobiet przez obecnych lub byłych partnerów miało miejsce w najbiedniejszych dzielnicach – w Bronksie i Brooklynie. Najbardziej narażone na przemoc są kobiety młode, w wieku reprodukcyjnym, wraz z wiekiem tendencja do przemocy spada.

Creative Commons License photo credit: una cierta mirada
Foto: Autor: una cierta mirada
Ciekawie wyjaśnia autor nasz obecny system społeczny oparty na patriarchacie – to mężczyźni zajmują większość wysokich stanowisk, można by powiedzieć „władają zasobami”. Dzieje się tak dlatego, że to własnie zasoby pozwalają im zdobywać i zatrzymywać przy sobie kobiety. Mężczyźni za pomocą zasobów kontrolują kobiety i wpływają na nie.

Każda z płci nauczyła się w toku ewolucji wykorzystywać pragnienia płci przeciwnej. Prostytucja – wykorzystywanie pragnień mężczyzn do różnorodności seksualnej przez kobiety.

Na zakończenie David Buss jakoby pociesza nas, że: „choć konflikt płci będzie trudny do wyeliminowania, ale rozumiejąc jego wykształcona w toku ewolucji dynamikę psychologiczną, będzie można go łagodzić.”

hastagi na stronie:

#konflikt płci #sennik odejście partnera #sennik odejście #sennik rywalizacja #sennik odejscie #jak wzbudzić zazdrość w kobiecie #sennik być obejmowanym

Similar Posts